Դուք անգամ չեք պատկերացնում ,թե ինչ կկատարվի ,եթե Ձեր մատերը այսպես պահեք 5 րոպե.Դուք ուղղակի կապ շեք արդյունքից.

Ըստ ռեֆլեքսո լոգիական հետազոտությունների՝ մեր ձեռքերն ունեն բազմաթիվ ակտիվ կետեր, որոնք կօգնեն մեզ վերահսկել մեր միտքն ու մարմինը։Մատնեմատ և բութ մատ: Եթե դուք զգում եք ախորժակի կորուստ կամ մա րսողության կամ նյ ութափոխանակության այլ խնդիրներ, ապա այս մեթոդը կօգնի ձեզ։ Բութ մատ: Ամեն անգամ, երբ դուք տա ռապում եք գլխաց ավից կամ անհանգս տանում եք, մի փնտրեք ցա վազրկողներ:

Նախ, փորձեք նրբորեն սեղմել ձեր բութ մատը հինգ րոպե: Ճկույտ :Ասում են, որ այն վերահսկում է մարդու ինքնագնահատականը, նյ արդայնությունը և սթ րեսը: 5 րոպեանոց մերսումը ձեզ վստահաբար կօգնի այդ հարցում։ Միջնամատ: Դուք զա յրացած եք? Սանձեք ձեր զ այրու յթը՝ 5 րոպե սեղմելով միջնամատը։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այս մանիպուլյացիան նվա զեցնում է ար յան ճ նշումը և հանգստացնում: